Control system design and production

MakiSystem

Đối với hệ thống điều khiển máy,
từ phần mềm đến phần cứng,
các đề xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng,
kiểm tra thường xuyên và bảo trì thiết bị khẩn cấp.

[Yêu cầu]Giờ làm việc của lễ tân 10:00-17:00
Không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ
ĐT:+81 868 24 4139
URL
https://www.makisystem.co.jp
MakiSystem Inc.
©makisystem.inc 2000-2024
[văn phòng Chính]
88-11 Numa, Thành phố Tsuyama, Quận Okayama 708-0824 Japan
ĐT:+81 868 24 4039
FAX:+81 868 24 4031
[Nhà máy Toshima]
255-8 Toshima, Thành phố Tsuyama, Quận Okayama 708-0016 Japan
ĐT:+81 868 24 4139
FAX:+81 868 24 4131
[Nhà máy Innosho]
1217-1 Innosyou, Thành phố Tsuyama, Quận Okayama 708-0014 Japan
ĐT:+81 868 24 4239
FAX:+81 868 24 4231